Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Gniewkowie

Informacje o projekcie

1. Tytuł projektu: „Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy       Gniewkowo”

2. Inwestor: Gmina Gniewkowo

3. Cel projektu: Wzrost liczby miejsc w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Gniewkowo przez utworzenie     nowego OWP dla 25 dzieci oraz zwiększenie o 6 miejsc już istniejącego OWP (3 miejsca dla dzieci z orzeczeniem o WWR) oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli i rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne do 31.12.2021 r.

4. Zakres: Nowe miejsca edukacji przedszkolnej zostaną utworzone w istniejącym OWP (6 dodatkowych/nowych miejsc, w tym 3 miejsca dla dzieci z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju - WWR) oraz w nowoutworzonym OWP (25 miejsc). Potrzeba utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Gniewkowo, ponieważ Gniewkowo jest gminą, w której stwierdzono niewystarczający odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (37 miejsce w skali całego województwa kujawsko-pomorskiego), dlatego gmina postanowiła ubiegać się o środki EFS na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. W projekcie zrealizowane zostaną następujące działania: 1) utworzenie 6 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącym OWP, w tym prace remontowo-adaptacyjne oraz doposażenie OWP, utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowym OWP, w tym doposażenie OWP; 2) sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych 31 miejsc edukacji przedszkolnej przez okres 12 miesięcy oraz rozszerzenie oferty OWP o zajęcia rozwijające i zwiększające szanse edukacyjne dzieci, realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania OWP; 3) szkolenia oraz studia podyplomowe dla 20 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej. W rezultacie projektu zostaną osiągnięte: I. Kluczowe wskaźniki produktu: - Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 150 - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 31 - Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 20 II. Kluczowe wskaźniki rezultatu: - Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 18

5. Termin realizacji: 11.2020-12.2021

6. Całkowita wartość projektu: 877.437,63 zł, w tym wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny 745.821,98 zł.

7.  Rekrutacja do przedszkola w ramach projektu pod poniższym linkiem:

https://bajkowakraina.przedszkolna.net/projekt-unijny/projekt-ii/rekrutacja/dokumenty-1

 

NASZA PLACÓWKA

 

Przedszkole czynne jest w godzinach:

ul. St. Moniuszki 2:  

5.30 - 16.30

Oddział w Lipiu:

7.00 - 15.00

 

     

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej